O SPÓŁCE

„Gorczańskie Wody Termalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołana została do życia na podstawie umowy zawartej w dniu 10 października 2007 r. przez powiat limanowski, gminę Niedźwiedź, gminę Mszana Dolna oraz Miasto Mszana Dolna w celu zagospodarowania wód termalnych w Porębie Wielkiej. Spółka prowadzona jest pod firmą Gorczańskie Wody Termalne Sp. z o.o. i została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Krakowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000293046.

 

„Gorczańskie Wody Termalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołana została do życia na podstawie umowy zawartej w dniu 10 października 2007 r. przez powiat limanowski, gminę Niedźwiedź, gminę Mszana Dolna oraz Miasto Mszana Dolna w celu zagospodarowania wód termalnych w Porębie Wielkiej. Spółka prowadzona jest pod firmą Gorczańskie Wody Termalne Sp. z o.o. i została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Krakowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000293046.

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z PKD jako:

 • wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • działalność zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo,
 • działalność fizjoterapeutyczna,
 • pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej,
 • obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • pomoc społeczna z zakwaterowaniem, zapewniającym opiekę pielęgniarską,
 • działalność obiektów sportowych,
 • działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • pozostała działalność związana ze sportem.

 

Siedziba Spółki znajduje się w miejscowości Poręba Wielka  205/130, 34-735 Niedźwiedź, powiat limanowski, województwo małopolskie.

Zarząd: Marek Mąkowski – Prezes Zarządu

Spółka ma na celu realizację min. zadań powiatu w zakresie rekreacji, wypoczynku, turystyki i sportu
z wykorzystaniem istniejących wód termalnych na rzecz mieszkańców powiatu limanowskiego. Spółka planuje zagospodarować wody termalne ujęcia Poręba Wielka IG-1 w Porębie Wielkiej poprzez realizację inwestycji kompleksu rekreacyjnych basenów termalnych wraz z hotelem w Porębie Wielkiej.

Zagospodarowanie wód termalnych ma przełożyć się w szczególności na:

 • wzrost atrakcyjności turystycznej i wypoczynkowej powiatu limanowskiego,
 • rozwój turystyki oraz szeroko rozumianego sektora świadczenia usług na terenie powiatu limanowskiego,
 • rozwój rynku pracy,
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (z uwagi na właściwości termalne wody),
 • świadczenie usług balneologicznych.

Otwór Poręba Wielka IG-1 odwiercony został w latach 1973 – 1975 na podstawie „Projektu badań hydrogeologicznych w okolicy Rabki”. Badania te miały na celu stwierdzenie występowania zarówno w rejonie Rabki jak i Poręby Wielkiej termalnych wód mineralnych celem rozszerzenia zakresu lecznictwa w uzdrowisku Rabka oraz budowy ośrodka rehabilitacyjno – rekreacyjnego w Porębie Wielkiej. Budową takiego ośrodka (sanatorium) w Porębie Wielkiej był także zainteresowany Polsko – Amerykański Szpital Pediatryczny Akademii Medycznej w Krakowie.

W 2009 r. Starosta Limanowski na mocy umowy darowizny przekazał na rzecz Spółki działkę ewidencyjną nr 178/2 oraz działkę ewid. nr 55/2, która zabudowana jest przedmiotowym odwiertem.